Fatura İrsaliye Makbuz

İrsaliyeli Fatura :  hem fatura hemde irsaliye yerine geçen bir belgedir. Yani ayrı ayrı hem fatura hemde irsaliye belgeleri düzenlemek yerine tek bir belge olan İrsaliyeli Fatura belgesidir. Dolayısıyla düzenlenen bu İrsaliyeli Faturasında yer alması gereken bilgi de fazla olmakta.
Fatura : Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan ( Satıcı ) veya işi yapan tarafından müşteriye ( Alıcı ) verilen ticari bir belgedir. Muhasebede yapılan her kaydın mutlaka doğruluğunu ispat eden bir belgeye dayanması zorunludur. Aksi halde, kaydın ve dolayısıyla defterlerin hangi ilişki veya işlemi belirlediğini anlamak olanaksızdır.

Makbuz : Para yada başka bir şeyin teslim alındığı gösteren belge, alındı.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz : (0212) 596 00 63


_____________________________________________________
© Kaynak: https://www.lafsozluk.com/2014/12/makbuz-nedir-ne-demektir-anlami.html